20161117_141843  20161118_094311 20161116_130418

 

CILJI VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA DELA V BOLNIŠNIČNI ŠOLI:

 

 • preprečiti prekinitev šolskega dela oziroma omogočiti njegovo kontinuiteto;
 • pomagati učno neuspešnim in manj uspešnim učencem pri izgrajevanju zanje učinkovitih učnih tehnik in strategij;
 • nuditi dodatno strokovno pomoč;
 • oblikovati potrebne prilagoditve in posebne načine vzgojno-izobraževalnega dela za bolnega učenca;
 • pomagati pri vključevanju v običajno šolsko delo v učenčevi matični šoli oziroma poiskati drugačno obliko šolanja, če je to potrebno
 • preprečevati občutke osamljenosti, strahu ter tesnobe hospitaliziranem učencu;
 • popestriti  dneve v bolnišnici s sprostitvenimi aktivnostmi

V bolnišnični šoli znanje tudi preverjamo in ocenjujemo, izvajamo nacionalne preizkuse znanja  (v povezavi z matičnimi šolami in RICem)

Vodja bolnišničnega oddelka: Dragica Navodnik

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ODDELKU ZA PEDIATRIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

V bolnišnici imamo dva oddelka.

Šolsko delo se zaradi zdravstvenega stanja ter načinov zdravljenja otrok in mladostnikov odvija vse bolj individualno; skupine, če so, so manjše, a heterogene in je delo v njih individualizirano do največje možne mere.

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU od 1. do 4. razreda

1.Razredna učiteljica Dragica Navodnik

.Poučuje vse predmete od 1. do 4. razreda .

Za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja  prostočasne aktivnosti in  ure sprostitvenih aktivnosti,

Je razredničarka in koordinatorica med bolnišničnimi učitelji. Kontaktira s starši bolnih otrok in po potrebi z razredniki na matični šoli.

Je vodja bolnišničnega oddelka

2. Bernarda Zlodej: angleški jezik

 

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OD 5. do 9. razreda

 1. Milan Unkovič: – likovna vzgoja
 2. Bernarda Zlodej- angleški in nemški jezik
 1. Jelka Hrastnik: – biologija in  naravoslovje
 2. Lidija Konečnik Mravljak – tehnični pouk
 3. Majda Šrimpf: – slovenski jezik
 4. Milena Svetina – matematika
 5. Eva Ravlen- slovenski jezij
 6. Janja Kresnik-glasbena vzgoja

V okviru bolnišnične šole se izvajajo naslednje dejavnosti : učne ure, sprostitveni pogovori, samostojno učenje, sprostitvene aktivnosti v okviru ŠPO, LUM, GUM.

Izvajamo najrazličnejše projekte, kulturne, naravoslovne, tehnične in športne dneve in ustvarjalne delavnice.

KULTURNI DNEVI  

 1. kulturni dan: Unesco

Čas: september 2018            Nosilec: Dragica Navodnik,

 1. kulturni dan Novo leto – gledališka predstava

Čas: december 2018              Nosilec: Dragica Navodnik,

 1. kulturni dan: Kulturni praznik

Čas: februar 2019            Nosilec: Dragica Navodnik, Majd Šrimpf

 1. kulturni dan : DRUŽINA

Čas: maj 2019                    Nosilec: Dragica Navodnik

 

Obiski RDEČIH NOSKOV vsak prvi četrtek v mesecu po 15. uri.

Večkrat nas tudi presenetijo z obiskom znani glasbeniki, lutkarji, gledališke skupine,,,.

 

TEHNIŠKI DNEVI

 1. tehniški dan: IZDELKI IZ NARAVNIH MATERIALOV
 2. 20161125_101617

Čas: okraski iz naravnih materialov,oktober 2018              Nosilec: Dragica Navodnik, Jelka Hrastnik

 1. tehniški dan : NOVOLETNI OKRASKI, DARILA      Čas: november 2018     Nosilec: Dragica Navodnik, Lidija Konečnik Mravljak
 2. 20161121_111633
 1. tehniški dan: LEGO GRADNIKI

Čas: januar 2019               Nosilec: Dragica Navodnik, Lidija Konečnik Mravljak

 1. tehniški dan:  POČITNIŠKA POPOTOVANJA

Čas: junij 2019                                        Nosilec: Dragica Navodnik, Bernarda Zlodej

NARAVOSLOVNI DNEVI

 1. Izdelki iz jesenskih plodov

Čas: september 2018                  Nosilec: Dragica Navodnik ,Jelka Hrastnik

 1. ZDRAVA PREHRANA

Čas: 18.november 2018            Nosilec: Dragica Navodnik

20161118_094311

 1. VODA

Čas: april 2018                            Nosilec: Jelka Hrastnik, Dragica Navodnik

 1. ZDRAVILNA ZELIŠČA

Čas: junij 2017                               Nosilec: Tatjana Peršak, Dragica Navodnik

ŠPORTNI DNEVI

 1. Zabavne igre

Čas: oktober 2018                   Nosilec: Dragica Navodnik

 1. Zimske zabavne igre

Čas: februar 2019             Nosilec: Dragica Navodnik

 1. BOLNIŠNIČNE ŠPORTNE IGRE

Čas: maj 2019                              Nosilec: Dragica Navodnik

 1. Igramo se, igramo, veselo plešemo

Čas:junij 2019                          Nosilec: Dragica Navodnik

PROJEKTI:

PROJEKT : »SREČA JE V SREČANJU«

Trajanje projekta: vse šolsko leto

Cilji projekta:

 • aktivno povezovanje in sodelovanje učencev in učiteljev matične in bolnišnične šole
 • skupno ustvarjanje
 • spoznavanje drugačnosti
 • učenje in krepitev sodelovalnega in timskega dela

PROJEKT : PROSTOVOLJCI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU

Nosilec projekta: Dragica Navodnik, Milena Svetina

Trajanje: od septembra do marca

Cilji projekta:

 • sodelovanje otrok, ki so na zdravljenju v bolnišnici , s prostovoljci iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec
 • učenje in krepitev sodelovanja
 • od septembra do decembra skupno izdelovanje novoletnih voščilnic za celotno bolnico

 

PROJEKT: PRAVLJIČNA ČAJANKA

ČAS: skozi vso šolsko leto

1x mesecno nas obišče knjižničarka iz Mestne knjižnice in našim malim bolnikom predstavi knjižne novosti in prebere odlomek iz knjige meseca. Ob lepo pogrnjeni mizi,pijemo čaj in se o knjigi pogovarjamo. Pri LUM pa nato otroci likovno poustvarjajo in dela nato razstavimo.

20160915_110151

PROJEKT: BOLNIŠNIČNI ODDELEK SE PREDSTAVI

Čas: Skozi vso šolsko leto

Cilj: na Oddelku za pediatrijo in na veznem hodniku med Splošno bolnišnico in Oddelkom za pediatrijo bomo redno razstavljali izdelke naših otrok.

20160927_122622  20160927_122148 20160927_122206

O našem delu bomo objavljali prispevke v bolnišničnem časopisu – Špital

Nosilci projekta: Dragica Navodnik, Milan Unkovič, Milena Svetina,Tatjana Peršak,Jelka Hrastnik,Bernarda Zlodej.

 

PROJEKT: 60 obletnica Oddelka za pediatrijo

-Izdelava spominskih daril

-Krasitev oddelka

-Postavitev razstave

 

PROJEKT:HUMANITARČEK- DAN PRIJAZNOSTI

Barvanje kamenčkov za srečo

Nosilec projekta: Bernarda Zlodej

                                                                                                                                                                   Bolnišnična učiteljica: Dragica Navodnik

(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov 1)