Za pridobitev statusa športnika ali kulturnika je potrebno oddati vlogo do konca meseca septembra. To vlogo je mogoče dobiti na tej spletni strani, pri svojem razredniku ali učiteljih Nacetu Prušu (status športnika) oziroma Nataši Rotovnik Sukič (status kulturnika).
 
Dodelitev statusa in s tem prilagajanje šolskih obveznosti poteka v skladu s pravilnikom.