V učbeniškem skladu je večina učbenikov, ki jih učenci potrebujejo v šoli, zato večine učbenikov ni potrebno prinašati v šolo.

Natančna navodila so dobili učenci posameznih razredov pri razrednikih.