Objem

Projekt Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Mednarodni testi bralne pismenosti (PIRLS, PISA) kažejo, da imajo slovenski učenci v primerjavi z učenci iz drugih držav slabšo razvito bralno pismenost. To smo ugotovili tudi na naši šoli, zato smo se v želji po izboljšanju rezultatov v šolskem letu 2017/2018 vključili v projekt OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli).

Kaj pa sploh je bralna pismenost? V okviru projekta je nastala definicija, da je to stalno razvijajoča se zmožnost posameznika za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje posameznika ter uspešno (so)delovanje v družbi.

 

»Mladostniki, ki vstopajo  v svet odraslih v 21. stoletju, bodo prebrali in pisali več kot kadarkoli v človeški zgodovini. Potrebovali bodo visoke ravni bralne pismenosti za opravljanje svojih delovnih mest, vodenje svojih gospodinjstev, delovanja kot državljani in upravljanja svojega osebnega življenja.«

(Richard Vaca: Literacy and Learning Across the Curriculum)

Z dejavnostmi v projektu bomo sledili cilju razviti in preizkusiti pedagoške pristope ter strategije, ki bodo pripomogle k celotnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

V projektu sodelujejo:

 • Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
 • Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani,
 • Pedagoški inštitut,
 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
 • 19 razvojnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (to je tudi naša šola) in
 • 40 implementacijskih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

V projektu se bomo osredotočili na 4 področja:

 • dvig ravni bralne pismenost in razvoj slovenščine;
 • slovenščina kot drugi jezik;
 • diagnostični pripomočki za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju in v 2. ter 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju;
 • posodobljena vloga šolske knjižnice.

Na šoli smo opravili začetno analizo stanja, opredelili gradnike bralne pismenosti, v lanskem in letošnjem šolskem letu pa smo si zastavili operativni načrt, ki mu bomo sledili. Želimo si, da bi učenci bolje razumeli, kar preberejo, se znali odzivati na besedilo s svojimi besedami, utemeljevati in tudi kritično misliti.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Projekt se bo zaključil leta 2022.

(Skupno 939 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost