Oddelek v bolnišnici

20161118_094311

CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V BOLNIŠNIČNI ŠOLI:

 • polepšati in obogatiti, tudi osmisliti dan obolelemu in hospitaliziranemu otroku ter blažiti njegove občutke osamljenosti, strahu in tesnobe,
 • popestriti  dneve v bolnišnici s sprostitvenimi in ustvarjalnimi dejavnostmi,
 • preprečiti prekinitev šolskega dela oziroma omogočiti njegovo kontinuiteto,
 • pomagati bolnemu oz. obolelemu učencu pri vključevanju v običajno šolsko delo v učenčevi matični šoli,
 • pomagati učno manj uspešnim učencem pri izgrajevanju zanje učinkovitih učnih tehnik in strategij,
 • nuditi dodatno strokovno pomoč,
 • oblikovati potrebne prilagoditve in posebne načine vzgojno-izobraževalnega dela za bolnega učenca.

V bolnišnični šoli ob daljših ležalnih dobah znanje tudi preverjamo in ocenjujemo, izvajamo nacionalne preizkuse znanja. Vse to v sodelovanju z matično šolo učenca in RICem.

Vodja bolnišničnega oddelka: Jasna Jeromel

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ODDELKU ZA PEDIATRIJO SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

V bolnišnici imamo dva oddelka.

Šolsko delo se zaradi zdravstvenega stanja ter načinov zdravljenja otrok in mladostnikov odvija vse bolj individualno; skupine, če so, so manjše, a heterogene in je delo v njih individualizirano do največje možne mere.

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU od 1. do 4. razreda

Jasna Jeromel, prof. RP z opravljenim modulom za zgodnje poučevanje angleškega jezika

Poučuje vse predmete od 1. do 4. razreda: MAT, SLJ, TJA, SPO (NIT, DRU), ŠPO, LUM, GUM.

Za vse učence od 1. do 9. razreda izvaja prostočasne sprostitvene aktivnosti, ure ustvarjalno-terapevtskih aktivnosti in dneve dejavnosti.

Je razredničarka in koordinatorica med bolnišničnimi učitelji. Kontaktira s starši bolnih otrok in po potrebi z razredniki na matični šoli.

UČITELJI V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU OD 5. do 9. razreda

 1. Milan Unkovič – LIKOVNA UMETNOST
 2. Bernarda Zlodej- TUJ JEZIK ANGLEŠČINA, TUJ JEZIK NEMŠČINA
 3. Eva Šuler  – SLOVENSKI JEZIK
 4. Milena Svetina – MATEMATIKA
 5. Janja Kresnik – GLASBENA UMETNOST
 6. Valerija Belaj- ZGODOVINA
 7. Monika Vovk Štuhec – BIOLOGIJA, SLOVENSKI JEZIK
 8. Jelka Hrastnik – KEMIJA

V okviru bolnišnične šole se izvajajo naslednje dejavnosti: učne ure, sprostitveni pogovori, samostojno učenje, dejavnosti izražanja skozi umetnost – v povezavi  s ŠPO, LUM, GUM.

RDEČI NOSKI nas obiščejo na oddelku vsak prvi četrtek v mesecu, ostale četrtke pa nas nasmejijo prek Zoom-a.

Izvajamo različne projekte, dneve dejavnosti ter ustvarjalne delavnice. Nosilec: Jasna Jeromel

KULTURNI DNEVI  

 1. Kulturni dan: Unesco                                               Čas: September, 2021
 2. Kulturni dan: Novo leto – gledališka predstava Čas: December, 2021
 3. Kulturni dan: Slovenski kulturni praznik           Čas: Februar, 2022
 4. Kulturni dan: Družina                                             Čas: Maj, 2022
TEHNIŠKI DNEVI
 1. Tehniški dan: Izdelki iz naravnih materialov      Čas: Oktober, 2021
 2. Tehniški dan: Novoletni okraski in darila            Čas: November, 2021
 3. Tehniški dan: Lego gradniki                                    Čas: April, 2022
NARAVOSLOVNI DNEVI
 1. Naravoslovni dan: Živim z naravo           Čas: September, 2021
 2. Naravoslovni dan: Zdrava prehrana        Čas: April, 2022
 3. Naravoslovni dan: Zdravilna zelišča        Čas: Junij, 2022

ŠPORTNI DNEVI

 1. Športni dan: Vseslovenski športni dan        Čas: September, 2021
 2. Športni dan: Mini bolnišnični športi za zdravje in dobro počutje              Čas: December, 2021
 3. Športni dan: Mini bolnišnični športi za zdravje in dobro počutje              Čas: Februar, 2022
 4. Športni dan: Igre z žogo                                    Čas: April-maj, 2022
 5. Športni dan: Igramo se, igramo, veselo plešemo      Čas: Junij, 2022

PROJEKT: Planetu Zemlja prijazna šola – “Reci čiv”

Trajanje projekta: september – april

Cilji projekta:

 • mladim približati svet ptic, ki prinašajo ne le radost, temveč so tudi simbol svobode, miru in ljubezni,
 • spoznati različne vrste ptic v Sloveniji ter njihovo življenje,
 • povezati in sodelovati z DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije),
 • učence animirati za razmišljanje o ponovni uporabi odpadnih embalaž in drugih surovin za druge namene – izdelati ptičjo krmilnico iz preprostih materialov,
 • ustvarjati na temo “Ptice” (pisanje pesmic in zgodbic, glasbeno in likovno ustvarjanje).

PROJEKT: »Sreča je v srečanju«

Trajanje projekta: september – junij

Cilji projekta:

 • povezovanje in sodelovanje učencev in učiteljev matične in bolnišnične šole,
 • skupno ustvarjanje,
 • spoznavanje drugačnosti,
 • učenje in krepitev sodelovalnega in timskega dela.

PROJEKT: “Prostovoljci v bolnišničnem oddelku”

Trajanje: november – junij

Cilji projekta:

 • sodelovanje otrok, ki so na zdravljenju v bolnišnici, s prostovoljci iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec,
 • učenje in krepitev sodelovanja,
 • druženje in skupno izdelovanje novoletnih voščilnic za bolnišnico.

PROJEKT: “Pravljična čajanka

Čas: september – junij

Enkrat mesečno nas obišče knjižničarka iz Mestne knjižnice ali Prve osnovne šole in našim malim bolnikom predstavi knjižne novosti in prebere pravljico ali odlomek iz knjige meseca.

20160915_110151

PROJEKT: “Bolnišnični oddelek in učenci Prve osnovne šole se predstavijo”

Čas: september – junij

Cilji projekta:

 • na Oddelku za pediatrijo in na veznem hodniku med Splošno bolnišnico in Oddelkom za pediatrijo razstavljati izdelke naših otrok,
 • učenci se predstavijo širši javnosti s svojimi izdelki.

O našem delu objavljamo prispevke v bolnišničnem časopisu – Špital

Nosilci projekta: Jasna Jeromel z gostujočimi predmetnimi učitelji Prve osnovne šole Slovenj Gradec

(Skupno 2.417 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost