Predstavitev podružnice

PODRUŽNIČNA ŠOLA SELE-VRHE SKOZI ČAS …

Šola je vedno bila najpomembnejši medij za prenašanje bogastva tradicije z generacije na generacijo. Danes to morda velja še toliko bolj kot včasih, ker je zaradi razvoja ekonomije pomen družine kot nosilca tradicije oslabljen. Marsikje je šola na vasi še vedno najpomembnejša ustanova. To je »ena velika hiša« in otroci z učitelji in kuharico so »ena velika družina«. Majhni oddelčni in šolski kolektivi dajejo občutek domačnosti, zaupanja, varnosti in prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci.

Dokler je v kraju šola in otroci v njej, kraj živi.

Šola pomembno vpliva tudi na kulturno življenje na vasi. Vsaka vas ima svojo preteklost in svojo identiteto, je nekaj posebnega. To posebnost pa je treba razvijati. Podeželje spet oživlja in za polnost življenja na vasi je potrebna tudi dobro opremljena šola z visoko usposobljenim učiteljskim kadrom.

Edward Hal je zapisal:

Sem samo eden. Pa vendar eden. Vsega ne zmorem. In ker ne zmorem vsega, ne bom odklonil, da storim tisto, kar zmorem.

Podružnična osnovna šola Sele-Vrhe

Spada pod vzgojno-izobraževalni zavod Prva osnovna šola Slovenj Gradec. Ustanovljena je bila leta 1898. Ime Sele-Vrhe je ime dveh naselij, kjer šola stoji. Šola ima zelo dolgo in zanimivo zgodovino, saj ji je uspelo delovati skozi vsa ta leta in se zoperstaviti vsem oviram, ki so se pojavljale. Leta 1998 – ob 100. obletnici nastanka, je bila šola deležna celovite prenove in sodobne opreme. Leta 2018 – ob 120. obletnici pa je pridobila v mansardnem delu veliko, svetlo in toplo učilnico.

Že nekaj let poteka pouk v kombiniranih oddelkih – 1. in 2. razred, 3. in 4. razred ter 5.  in  6. r. Oblikovana pa sta še oddelek jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Poleg štirih stalnih učiteljic in ene vzgojiteljice, prihajajo na šolo še učitelji matične šole za poučevanje tujega jezika, glasbene umetnosti, tehnike in tehnologije ter neobveznih izbirnih predmetov. Vključeni smo tudi v različne projekte (Unesco, Prostovoljstvo, Erazmus+, Bralna pismenost – OBJEM, Eko-šola, Kulturna šola …) in izvajamo različne interesne dejavnosti (računalniško opismenjevanje, plesna delavnica, hortikulturni krožek, otroški pevski zbor, besedna zakladnica, kolesarski krožek, knjižni kotiček). Šola s svojimi dejavnostmi povezuje krajane in vzgaja mlade v spoštovanju do naravnih lepot tukajšnjega kraja, ljudi in tradicije.

Koliko nas je …

V šolskem letu 2023/2024 obiskuje šolo 35 učencev, ki vstopajo v prostore ob 6.00, zadnji učenci pa odidejo domov ob 15.40. Od leta 2008 je na šoli organiziran tudi vrtec, ki je velika pridobitev tako za starše kot tudi za kraj. V vrtec je letos vpisanih 13 otrok. Učenci se v šolo in domov večinoma vozijo, in sicer s starši, šolskim avtobusom ali kombijem. Delavci na šoli skrbimo, da se vsi učenci pri nas dobro počutijo, da se počutijo enakovredne, da na igriv in zanimiv način pridobivajo kakovostno in uporabno znanje. Organiziran je učinkovit in uspešen pouk, z ustreznimi strategijami učenja, sodobnim načinom dela, z izpopolnjenimi učili in učnimi pripomočki ter z računalniško tehnologijo, kar omogoča celosten razvoj učenčeve osebnosti. Naravoslovne vsebine spoznavamo tudi v naravi, saj nam to omogoča naša lepa okolica. Pri izvajanju naravoslovnih dejavnosti sodelujemo tudi z zunanjimi sodelavci in s starši. Sicer pa o delu in dejavnostih na šoli sprotno obveščamo javnost preko šolske spletne strani, kjer z opisi in fotografijami prikažemo naše glavne aktivnosti.

Uspešnost delovanja podružničnih šol …

Danes so učenci podružničnih šol ne samo uspešni, ampak tudi samozavestni, saj poleg kakovostnega znanja, pridobijo še celo vrsto drugih veščin,  od računalniške pismenosti, športnih in ročnih spretnosti, plesnega znanja do predstavitev projektov. Sposobni so suvereno nastopati pred drugimi, usposobljeni so komunicirati na zavidljivi ravni. Te veščine so najboljša dota, ki jo osnovna šola lahko da svojim učencem. Dobre uvrstitve dosegajo tudi na številnih tekmovanjih in natečajih. Ker jih je številčno manj, je vsak posameznik bolj izpostavljen in se mora izkazati na različnih področjih. Poleg tega se pogosto učijo tudi drug od drugega, mlajši od starejših in obratno.

Učenci podružnične šole ohranjajo dediščino svojega šolskega okoliša, razvijajo svojo identiteto in identiteto kraja. Zelo dobro sodelujejo tudi z društvi (Športno društvo, Gasilsko društvo, MPZ …) in vaško skupnostjo.

Tudi iz majhnih podružnic pridejo veliki ljudje.

Sodelovanje s starši

Kakovost dela na podružničnih šolah se kaže tudi v sodelovanju s starši. Starši se z veseljem dejavno vključujejo v življenje šole, pomagajo in sodelujejo pri organizaciji in izvedbi dnevov dejavnosti,  delavnic in prireditev. Vključeni so v svet staršev na matični šoli. Starši so vez med okoljem in šolo.

Sodelovanje z matično šolo

Kjer je le mogoče, se povezujemo z matično šolo – Prvo OŠ Slovenj Gradec, saj je to nujno za dobro delovanje podružnice. Učenci in učitelji podružnične šole aktivno sodelujemo pri raznih skupnih projektih, pri dnevih dejavnosti, v različnih oblikah razširjenega in nadstandardnega programa izobraževanja, ki jih ponuja matična šola. Podružnična šola pripravlja predstavitve svojega dela, razstave in nastope tudi na matični šoli. Učenci uspešno sodelujejo v zbiralnih, humanitarnih in drugih akcijah.

Učitelji podružničnih šol sodelujemo pri uvajanju novosti v izobraževanju. Udeležujemo se rednih pedagoških izobraževanj na matični šoli ter različnih strokovnih seminarjev izven. Z boljšim znanjem bi radi zagotovili kvalitetnejši pouk, z iskanjem novih poti v izobraževanju pa povečali svojo strokovno in osebnostno rast. Ali, kot je zapisal Konfucij:

Le človek, ki skrbi za svoje staro znanje in hkrati nenehno pridobiva novo, lahko postane učitelj drugih.

Vodja podružnice

Danijela Herlah

 

 

UNESCO PROJEKT

VZORČNI BIODINAMIČNI VRT PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI SELE-VRHE

Marjeta Vinšek, prof. razrednega pouka

 V letu 2013 sem skupaj z društvom Ajda začela načrtovati vzorčni biodinamični vrt pri Podružnični šoli Sele-Vrhe. Naš zeliščni vrt nam že dve leti v obilici vrača naš trud. Zeliščne čaje pijemo celo leto, ponudimo pa jih občanom skupaj s kremami in dišečimi blazinicami tudi na tradicionalnem bazarju. Hkrati pa nam naš vrt služi tudi kot naravoslovna učilnica.

V letu 2014 smo končali visoke zelenjavne grede za šolo in vrtec, zasadili smo sadovnjak z naravoslovno učilnico, ki vključuje tudi vremensko postajo ter okrasni otok pred šolo.

Tako je naša šola dobila celostno podobo,ki odraža našo skrb za zeleno okolico iz katere črpamo svoje znanje med poukom in najdemo sprostitev po njem. Hkrati nam je naš zelenjavni vrt že začel vračati svoje darove, ki jih s pridom uporabljamo v kuhinji. Na ta način tudi učenci spoznavajo pomen biološke pridelave hrane in samooskrbe, ki je v današnjem času vedno pomembnejša.

14 DSC_0083
DSC_0149  

 

(Skupno 2.412 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost