V prilogah si lahko ogledate vse najpomembnejše pravilnike naše šole

 

Vzgojni načrt

Vzgojni načrt

Seznam kršitev postopkov in ukrepov

 

Pravila šolskega reda

 

Pravilnik šolskega reda

Pravila šolskega reda pri delu na daljavo

 

Hišni red

Hišni  red

 

Šolski sklad

 

 

Pravilnik o kriterijih in merilih za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Pravila šolskega sklada Prve OŠ

Vloga za subvencijo iz šolskega sklada

Donatorska pogodba starši

 

Šolska prehrana

 

 

Pravilnik o šolski prehrani dopolnjen z aneksom

Pravilnik o tržni dejavnosti

Predlog cenika obrokov šolske kuhinje

 

Prilagajanje šolskih obveznosti  

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti

Vloga za status športnika ali kulturnika

 

Priznanja šole Pravilnik o priznanjih učencem za njihove dosežke

(Skupno 1.060 obiskov, današnjih obiskov 1)