Šolska skupnost

 

Šolska skupnost

Večina učencev  preživi v šoli vsaj toliko aktivnega časa kot doma. Pri tem je pomembno, da šolo učenci doživljajo predvsem kot kraj novih spoznanj, izkušenj, veselja in prijetnega druženja.

imagesCACZ6UWC

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov učencev se oddelčne skupnosti preko svojih  predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Naloga šolske skupnosti, torej vseh nas, je ustvariti ustvarjalno skupnost, ki je sposobna prepoznati ter reševati probleme in oblikovati skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo.

V Šolski skupnosti Prve osnovne šole Slovenj Gradec opravljamo naslednje naloge:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti,
 • sprejmemo letni program dela,
 • zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo ravnatelja in Svet zavoda na morebitne kršitve pravic učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 • organiziramo šolske plese,
 • sodelujemo pri povezovanju s šolami UNESCO-vega združenja in šol partnerskih mest,
 • informiramo učence o svoji dejavnostih,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne akcije, akcije čiščenja okolice šole ipd.),
 • oblikujemo predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • pripravimo gradivo za izvedbo razrednih ur na temo otroškega parlamenta,
 • pripravimo in organiziramo šolski otroški parlament,
 • pripravimo predstavitev na občinskem otroškem parlamentu,
 • opravljamo druge naloge, za katere se skupaj dogovorimo v skladu z LDN šole.

 

» Zmagali bodo tisti, ki se nikoli ne odrečejo iskanju.«

Alkimist
 
 
 
(Skupno 1.373 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost