Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Temeljni cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje ter kakovost življenja otrok v obdobju odraščanja. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo prehranska priporočila za zdravo prehrano otrok in mladostnikov in jim nudimo uravnotežene obroke.

Obroki in ritem prehranjevanja

Na šoli nudimo zajtrk (za učence 1. in 2. razreda), malico ter kosilo. Malica poteka od 9:50 do 10:05 v učilnici, v kateri imajo učenci tretjo šolsko uro pouk. Kosilo v jedilnici med 11:55 in 14:00. Popoldansko mini malico zagotavljamo v času podaljšanega bivanja, ob 15:00.

Jedilnik za tekoči mesec Ogled jedilnika na prehranko.si

This image has an empty alt attribute; its file name is jedilnik.jpg

This image has an empty alt attribute; its file name is Jedilnik1.jpg

Izbor živil

Naš cilj je zagotoviti čimbolj kvalitetno, pestro in zdravo ponudbo hrane. Vsaj enkrat tedensko učencem ponudimo živilo iz ekološke pridelave (ki je na jedilniku označen z zvezdico). Sodelujemo tudi z lokalnimi proizvajalci in kmetijami ter v čim večjem deležu v jedilnik vključujemo domače sestavine in izdelke. Vsaj enkrat tedensko je na jedilniku mlečni obrok z domačim mlekom ali jogurtom. Ob obrokih se trudimo ponuditi čim več raznovrstne zelenjave in sadja. Učenci pri kosilu dnevno izbirajo med tremi vrstami solate iz solatnega bara. Šola sodeluje tudi v evropskem projektu Šolska shema, ki je namenjen spodbujanju uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Kultura prehranjevanja

Med uživanjem obrokov so v razredih in v jedilnici ves čas prisotni učitelji, ki učence spodbujajo k upoštevanju bonton med hranjenjem, spoštljivem odnosu do hrane in pravilnem ločevanju ostankov hrane. Pravila lepega in pravilnega obnašanja med prehranjevanjem so zapisana v dokumentu Pravila šolskega reda Prve osnovne šole Slovenj Gradec.

Bonton – mala mal’ca

V letošnjem šolskem letu prirejamo tekmovanje, o kulturnem uživanju malice, Bonton – mala mal’ca. Na tekmovanju bodo sodelovali vsi razredi. Predmet ocenjevanja in točkovanja bo vedenje ob uživanju hrane,  pravilno ločevanje ostankov hrane, higiena,… Vmesni rezultati, po razredih, bodo vsak mesec razglašeni v prispevku za šolski radio. Razred, ki na koncu šolskega leta osvoji največ točk, bo za zadnji šolski dan po lastni želji sestavil jedilnik za učence cele šole.

Zadovoljstvo s šolsko prehrano

S svojim delom in ponudbo si želimo, da zadovoljimo željam in potrebam otrok, pri tem pa upoštevamo smernice zdrave prehrane. Želimo si, da bi bil trud, ki ga vlagamo v pripravo jedi, poplačan z veseljem in zadovoljstvom otrok. V ta namen enkrat letno preverjamo zadovoljstvo učencev in staršev nad šolsko prehrano v obliki spletne ankete. Organiziramo pa tudi sestanek Komisije za šolsko prehrano s predstavniki razreda, kjer zbiramo predloge in pobude šolske skupnosti.

Cenik šolske prehrane

Malica

0,80 €                   možnost subvencije (MIZŠ v celoti)

Kosilo

1– 3. r                                 2,80 €                   možnost subvencije (MIZŠ v celoti)

4 – 6 r                                 2,90 €                   možnost subvencije (MIZŠ v celoti)

7 – 9 r                                 3,00 €                   možnost subvencije (MIZŠ v celoti)

 

Več informacij o organizaciji šolske prehrane, načinu ter postopku dodeljevanja subvencije na Prvi osnovni šoli si lahko preberete v dokumentu Pravila o šolski prehrani.

Vodja šolske prehrane Manca Vojnovič

manca.vojnovic@guest.arnes.si.

(Skupno 4.273 obiskov, današnjih obiskov 1)