Arnes podpora

Podpora in projekti Arnes za podporo VIZ pri izvajanju izobraževalnih dejavnosti Nakup nove opreme (IKT) Razvoj e-storitev in e-vsebin Izgradnja...